پنج شنبه, ۲۹ مهر ۱۳۹۵ ۱۳:۰۹

معنای اصلی نبوغ این است که قدم های کوچکت را چنان برداری که...

معنای اصلی نبوغ این است که قدم های کوچکت را چنان برداری که آهسته و پیوسته بر دشواری ها و موانع بزرگ راه فایق آیی و سرانجام ببینی بی آنکه متوجه باشی پای بر قله نهاده ای.

کتاب آداب روزانه از " میسن کاری" شرح احوال وعادات کاری 160 آدم مشهور است که در طول زندگی شان کارهای بزرگی کرده اند. این متون مختصر و مفید سعی می کنند دریچه ای باز کنند به زندگی روزمره ی بزرگانی که هر کدام زندگی شان با دیگری متفاوت است. به همین دلیل هر کدام ایده ای تازه می دهند و به شکلی انگیزه بخش است. با خواندن این کتاب دلگرم می شویم وقتی میفهمیم فلان هنرمند نیز مانند خود ما هر روز با زندگی روزمره در جدال بوده و تلاش میکرده از دل این کارزار هر روزه دستاوردی به کف آورد...

با خواندن این کتاب می فهمیم معنای اصلی نبوغ این است که قدم های کوچکت را چنان برداری که آهسته و پیوسته بر دشواری ها و موانع بزرگ راه فایق آیی وسرانجام ببینی بی آنکه متوجه باشی پای بر قله نهاده ای.

نام کتاب : آداب روزانه
نویسنده : میسن کاری
ناشر : نشر ماهی
مترجم : مریم مومنی
تاریخ انتشار : 1395

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید