چهارشنبه, ۲۴ شهریور ۱۳۹۵ ۱۵:۳۵

گفتار در بندگیِ خودخواسته / بنده ی خودخواسته هستیم یا ...!

به راستی که مردمان فرودست که شمارشان هر روز به فزونی است عمر خود را به این میگذرانند که به آن که خیرشان را می خواهد گمان بد برند و به آنکه فریبشان می دهد باور آورند.

داستان چگونه بنده شدن انسان ها و جبار شدن آنهاست که با استفاده از اسطوره های یونان و دوران باستان به زبانی سهل با فهمی راحت بیان می شود. در این کتاب شما به چشم میبینید که چگونه ممکن است بنده و یا جبار شوید و در نهایت، نتیجه زندگی هر یک را میخوانیم.

این کتاب یکی از مجموعه کتاب های کوتاه فلسفی است که به سرپرستی " خشایار دیهیمی" هدایت می شود . از نام فلسفه نترسید! زیرا راحت تر و گیراتر از رمان آن را شروع و تمام می کنید. این مجموعه عناوین پرشماری دارد : معنای زندگی، خوشبختی، نوع دوستی، سرنوشت بشر، ملال، درد ، ترس و...

برخی از خردمندی های آن را با هم میخوانیم:

1. میان بدکارانی که بر سر یک سفره مینشینند همدستی هست ولی همدلی نیست.

2. دوستی جز میان مردمان نیک پا نمیگیرد. دوستی بیش از آنکه با نیکی رساندن به دیگران برپا نگه داشته شود با نیک زیستن است که بر جا میماند.

3. مردمان نابخرد همیشه دروغ هایی می سازند که سپس خودشان باور میکنند چه بگویم از گَند یاوه ی دیگری که مردمان باستان در بست می پذیرفتند! بی چون و چرا باور کرده بودن که انگشت بزرگ "پورهوس" جادو میکند. پس از مرگش هم همان انگشت آتش نگرفت.

4. به راستی که مردمان فرودست که شمارشان هر روز به فزونی است عمر خود را به این میگذرانند که به آن که خیرشان را می خواهد گمان بد برند و به آنکه فریبشان می دهد باور آورند.

نام کتاب : گفتار در بندگیِ خودخواسته
نویسنده : اتیین دولابوئسی
ناشر : نشر گمان
مترجم : لاله قدکپور
تاریخ انتشار : 1394
زمان آخرین ویرایش: پنج شنبه, ۲۵ شهریور ۱۳۹۵ ۱۰:۴۶

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید