آگاهی از هیجانات‌تان و توانایی کنترل آن‌ها، چه از لحاظ حرفه‌ای و چه از لحاظ…
کلیدر، رمانی به قلم محمود دولت آبادی است. نام این رمان از روستایی در بخش…
« قبل از هرچیز باید گفت که سمفونی مردگان یک شاهکار است.»( هفته نامه دی…
نامه به کودکی که هرگز زاده نشد رمانی به زبان ایتالیایی از اوریانا فالاچی، نویسنده…
خاک‌های نرم کوشک کتابی نوشته سعید عاکف در حوزه جنگ ایران و عراق می باشد.…
این کتاب نخستین رمان ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ داستایفسکی (داستایوسکی) رمان نویس مشهور روس است که سال…
دا نام کتاب روایت خاطرات سیده زهرا حسینی است که در مورد جنگ ایران و…
با خواندن این داستان ها و تفاسیر روان شناسی آنها می آموزیم که چطور به…
"دنیای سوفی" یک رمان فلسفی اثر "یوستین گردر" نویسنده نروژی است که چاپ اول آن…
گام های مناسب برای مغز خود بردارید و نتیجه را ببینید .مغزمهم ترین ماهیچه ی…