دوشنبه, 03 آبان 1395 16:05

احضار روح / بولگاکف

مجموعه ای از 10 داستان کوتاه و برجسته بولگاکف که توسط مهناز صدری از زبان…
معنای اصلی نبوغ این است که قدم های کوچکت را چنان برداری که آهسته و…
آتش بدون دود، رمان بلندی است اثر نادر ابراهیمی که در هفت جلد منتشر شده…
استیو بروس در کتاب جامعه‌شناسی به دنبال ترسیم تصویری جامع از جامعه‌شناسی نیست، بلکه می‌کوشد…
به راستی که مردمان فرودست که شمارشان هر روز به فزونی است عمر خود را…
طی سه دهه گذشته، ایالات متحده آمریکا و ایران در حلقه ای مرگبار گرفتار شده…
مجموعه کتاب های مختصر مفید که تاکنون 17جلد از آن از سوی نشر ماهی روانه…
پروانه ای روی شانه اثر بهنام ناصح و برنده جایزه کتاب سال حبیب غنی پور…
تورگینف درباره داستان کوتاه "خولستومر" (سرگذشت یک اسب) از تولستوی می گوید حتماً تولستوی باید…