چهارشنبه, 04 اسفند 1395 12:25

بیشعوری درمان دارد

اگر این کتاب را بخوانید یک بیشعور شناس حرفه ای می شوید. و اگر برایتان…
پل دی. تیگر و باربارا تیگر در کتاب هنر شناخت مردم نشان می‌دهند شناسایی خصایص…
خوب و مهربان بودن همیشه کار آسانی نیست . این که به دیگران اجازه بدهیم…
عنوان کتاب اول «دروغ» و عنوان کتاب دوم «اراده آزاد» است. با توجه به موجز…
این کتاب را "کیم"، یکی از بهترین کارآفرین‌های بین‌المللی گروه دوو، نوشته است. کتاب مجموعه‌ای…
ابن خلدون و علوم اجتماعی: وضعیت علوم اجتماعی در تمدن اسلامی کتابی است از جواد…
 همانگونه که جادو، قیام بر امر قدسی است، تئاتر مدرن نیز شاید قیام به تمام…
رمان عاشقانه‌ی رنج‌های ورتر جوان بزرگ‌ترین موفقیت ادبی گوته به‌شمار می‌رود. او این رمان را…
از شروع تاريخ بشري، جنگ اشتغال دائم انسان‌ها بوده و اين سخني كاملاً معقول است…
دین زرتشتی تاریخی دیرینه دارد و مباحث گوناگونی پیرامون آن درگرفته است، بی‌شک در میان…