شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ۱۲:۲۲

حمام رفتن کودکان در سنین مختلف، چگونه باید باشد؟

تولد تا 2 تا 3 سالگی:
مادر می تواند در سنین شیر خوارگی ( تا دو سالگی) فرزندان پسر و دختر خود را به حمام ببرد، ولی لازم است قسمت تناسلی خود را بپوشانند. زمانی که دختر و پسر را در سن 2 تا 3 سالگی با هم به حمام می برند، آن ها هم باید پوشش داشته باشند و کاملاً برهنه و لخت نباشند.

سن 3 تا 6 سالگی:
وقتی کودکان به سن تمیز نزدیک شدند، شایسته نیست که پسران با مادر و دختران با پدر به حمام بروند. دستشویی رفتن و حمام کردن در سنین 3 تا 6 سالگی به عهده ی والد هم جنس است. در این سن دخترها و پسرها نباید با هم به حمام بروند.
اگر مادر مجبور باشد پسر خود را در این سن حمام کند، باید با پوشش کامل، این کار را انجام دهد، چرا که دیدن بدن عریان جنس مخالف در این سن، می تواند یکی از محرک های جنسی در آینده باشد و کودک در دوران بلوغ و نوجوانی با یادآوری خاطرات، دچار انحراف جنسی شود.

سن 6 سالگی به بعد:
شایسته نیست مادران، از سن 6 سالگی به بعد با پسر خود به حمام بروند. یک کودک در این سن باید بتواند مستقلاً به دستشویی برود و خود را بشوید، حمام برود و لباس های خود را تعویض کند. والدین در این سن فقط باید نظارت کنند که اگر کودک کمکی خواست، با پوشش کامل به او کمک کنند.

زمان آخرین ویرایش: شنبه, ۲۶ فروردين ۱۳۹۶ ۱۲:۲۴

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید