دوشنبه, ۲۱ فروردين ۱۳۹۶ ۱۴:۳۰

حسادت در کودکان و راه های درمان

  • حسادت یکی از شایعترین واکنش هایی است که در اغلب کودکان و نوجوانان دیده میشود.
  • حسادت زمانی بروز می کند که عامل رقابت منفی و مقایسه و هم چشمی و تبعیض مطرح باشد.
  • حسادت علاوه بر ایجاد عصبانیت، تنفر و احساس خود کم بینی در بچه ها، باعث میشود در سنین بالاتر شخص تماس خود را با محیط و افراد اجتماع از دست بدهد و تنها بماند.
  • حسادت غالبا با ترس درونی و خشم همراه است.
  • کودک حسود گمان می کند مظلوم واقع شده و کسی از او حمایت نمی کند پس او در صدد انتقام است و حسادت می ورزد.
  • ار نظر روان شناسی حدود 1/5 سالگی حسادت در بچه ها ظاهر میشود و در 2 تا 4 سالگی به اوج خود میرسد.
  • حسادت برای کودکی که فررند دیگری در خانه متولد می شود به صورت شب ادراری، خشم، اضطراب، افسردگی و بازگشت به رفتارهای دوران کودکی ظاهر میشود.

✅راه های درمان :
1- فرو نشاندن حسادت کودک از طریق فشار، اجبار یا تنبیه امکان پذیر نیست.
2- تفهیم و آگاهی: به کودک گفته شود که ما تو را دوست داریم و اگر به کودک دیگر بیشتر توجه میشود به خاطر کوچکی و ناتوانی اوست.
3- رعایت اعتدال: در عین توجه و محبت به کودک کوچکتر بخشی از محبت خود را متوجه کودکان دیگر کنید و از مقایسه آنها بپرهیزید.
4- محبت در تنهایی: کودک حسود را در کنار خود بگیرید، دست بر سرو رویش بکشید تا احساس کند مورد توجه است.
5- ایجاد زمینه اعتماد: به او اطمینان بدهید که از داشتن چنین فرزندی احساس لذت می کنید.
6-ارجاع کار: کارهای کودک دیگر را در صورت تمایل به کودک حسود واگذار کنید مانند نگهداری، آرام کردن، لباس پوشاندن و....
7- جرات دادن: باید به کودک حسود گفت؛ تو قوی و شجاع هستی و می توانی کارهای خودت را انجام دهی.
8- عقده تکانی: نگاه داشتن حسادت به زیان کودک است و لازم است آن را بیان کند و به پدر و مادر بگوید که کودک دیگر را دوست ندارد. به حفظ خونسردی او اجازه دهید تا احساسش را بیان کند.
9- جایگزین کردن: گاه کودک حسود می خواهد برادر یاخواهر خود را کتک بزند، بهتر است یک عروسک بزرگ به او داد تا دق دلی را بر آن خالی کند.
10- سعی کنید نقاط مثبتی را در کودک حسود پیدا کنید و او را بدان خاطر بستایید.
11- با بازی درمانی و نقاشی اجازه دهید بچه ها احساس خود را بیان کنند و تخلیه روانی شوند.
12- اعتماد به نفس را در او افزایش دهید.

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید